AUSTRALIA’S PINK LAKES, VARIOUS LOCATIONS

ما نمی توانستیم تنها بر روی ویزگی های یک دریاچه در استرالیا تمرکز کنیم، ولی می توانیم یک نوع آن را مورد برسی قرار دهیم. دریاچه های زیبای صورتی رنگ در سراسر کشور برجسته هستند. این زیبایی طبیعی به خاطر غلظت جلبک در آب به وجود آمده است. این تغییر رنگ بسیار شگفت انگیز است و باعث شده که به یکی از جاذبه های منحصزر به فرد استرالیا تبدیل شود. دریاچه صورتی نزدیک اسپرانس (در حدود 7.5 ساعت رانندگی از جنوب پورت) و دریاچه هیلییر Hillier در همان منطقه نونه های بلرزی هستند در حالی که دریاچه های صورتی پارک صورتی Murray-Sunset در شمال غربی ویکتوریا نیز بسیار چشمگیر هستند. 

2718