ادامه مطالب

مطالب مرتبط اطلاعات عمومی کانادا

مطالب کانادا

بدهی تضمینی و بدهی غیرتضمینی

بدهی

بدهی تضمینی یا Secured_Debt
زمان درخواست وام، بانک یا شرکت مالی، فاکتورهایی چون درآمد و نمره اعتباری را در نظر می‌گیرد و برای کاهش ریسک خود، درخواست وثیقه‌ یا Collateral می‌کند. اگر وام پرداخت نشود، وام دهنده، با فروش وثیقه، سهم خود را برمی‌دارد. اتومبیل، قایق، خانه و بیمه‌نامه مادام‌العمر از انواع وثیقه هستند.

▪️بدهی غیرتضمینی یا Unsecured_Debt
گاهی برای یک وام کوچک، نیازی به وثیقه نیست. کارت اعتباری، خط اعتباری و وام دانشجویی، رایج‌ترین وامهای غیر تضمینی هستند و شما باید در تاریخ خاصی، آن را پرداخت کنید در غیر این صورت، اعتبار مالی شما از بین می‌رود.

▫️نکته:
در صورت ورشکستگی و نداشتن دارایی کافی، بدهی‌های غیر تضمینی از بین می‌روند و نیاز به پرداخت آنها نیست. مواردی مانند وام دانشجویی و جریمه‌های دادگاه، استثنا هستند. امّا در ورشکستگی، فرد همچنان مسئول پرداخت بدهی‌های تضمینی خود است و اگر نتواند، بانک وثیقه را به فروش می‌گذارد.