ادامه مطالب

مطالب مرتبط دانشگاه ها کانادا

مطالب کانادا

شهريه ( مدارس دولتي ) كانادا براي دانش آموزان بين الملل در برخي از استانهاي كانادا:

استان آلبرتا حدود ١٢٠٠٠ دلار كانادا

استان منيتوبا حدود ١٠٠٠٠ دلار كانادا

استان اونتاريو حدودا ١٢٥٠٠ دلار به بالا

استان بريتيش كلمبيا حدودا ١٥٠٠٠ دلار كانادا

847