مدارک مورد نیاز برای پیکات کانادا

مدارک مورد نیاز پیکاپ ویزای کانادا :

مدارک لازم برای پیکاپ ویزاهای غیر مهاجرتی: 
پاسپورت 
به همراه امضای داخل آن، پرینت ایمیل سفارت

فرم وکالت به ضمیمه ی امضائی که مطابق امضای پاسپورت باشد
و رسید واریز وجه سفارت .

مدارک لازم برای پیکاپ ویزای مهاجرتی: 
پاسپورت 
ها با امضا، پرینت ایمیل سفارت

دو قطعه عکس 3.5* 4.5  با پشت زمینه سفید
وارد نمودن قد و رنگ چشم تمام افراد متقاضی در صفحه ی آخر ایمیل
و امضای متقاضی اصلی در صفحه ی آخر پرینت ایمیل.

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای توریستی :

کپی تمام صفحات پاسپورت که مهر یا ویزا دارند (از سال 2004)
ترجمه شناسنامه
نامه ی تمکن مالی یا گردش حساب چهار ماهه + پرینت حسابی که نشان دهنده گردش درآمد ماهانه باشد
تکمیل و تایید فرم درخواست ویزا (application form) 
تکمیل فرم اطلاعات خانوادگی (family information)
یک قطعه عکس 3.5 * 4.5
ارائه ی ترجمه سند ملکی
ارائه ی ترجمه مدرک شغلی (برای صاحبین مشاغل جواز کسب لازم است، اما برای کارمندان نامه ی اشتغال به کار و فیش حقوقی باید ارائه شود)
رزرو هتل و بلیط (اختیاری)
دعوتنامه (اختیاری)
ترجمه سند ازدواج (اگر زن و شوهر با هم اقدام کنند)

2124