آیا با ویزای توریستی میتوان در کانادا تحصیل ‌کرد؟

پاسخ هم بلی هست و هم خیر.

 اگر دوره تحصیلی که انتخاب می کنید کمتر از ۶ ماه باشد نیاز به اخذ استادی پرمیت یا مجوز تحصیلی نیست.
 اما چنانچه این دوره بیش از ۶ ماه باشد حتما باید برای اخذ مجوز تحصیل اقدام نمایید.

برای گرفتن استادی پرمیت در حالت عادی باید خارج از کانادا باشید و نمیتوانید از داخل کانادا برای آن اقدام نمایید.
 البته استثنا هایی هم وجود دارد‌. به عنوان مثال اگر کسی یک دوره زبان پیش نیاز کمتر از ۶ ماه جهت تحصیل در یک رشته دانشگاهی و یا کالج را در کانادا بگذراند، میتواند از داخل کانادا برای مجوز تحصیل اقدام نماید.
و یا کودکانی که برای مدرسه قصد دارند اقدام کنند، چنانچه ویزای ویزیتوری را داشته باشند و در حال حاضر نیز کانادا باشند میتوانند از داخل خاک کانادا برای مجوز تحصیل در مدرسه اقدام نمایند.
و یا کسی که همسرش با ویزای تحصیلی و یا مجوز کار در کاناداست، میتواند برای اخذ مجوز تحصیل از داخل کانادا اقدام نماید.

اگرچه در این حالت نیز هیچ تضمینی برای گرفتن مجوز تحصیل وجود ندارد اما به هر حال ممکن شانس شما را بالاتر ببرد.
این امکان، شرایط مناسبی را برای آنهایی فراهم میکند که به عنوان همراه با ویزای تحصیلی فرزندشان به کانادا آمده و قصد ادامه تحصیل دارند.