هشت شغلی که کانادا در سال 2019 نیاز دارد

هشت شغلی که کانادا بیشتر از همه به آنها نیاز دارد:

۱- معلم

۲- تحلیل‌گر امنیت انفورماتیک

۳- تحلیل‌گر تحقیقات بازار

۴- مدیر ساخت و ساز

۵- وکیل

۶- پرستار دارای پروانه‌

۷- توسعه‌دهنده‌ی نرم‌افزار

۸- مدیر بازاریابی

درحال حاضر آمار از کمبود بی سابقه نیروی کار در کانادا حکایت می کند، پس نگران پیدا کردن کار در کانادا نباشید.