مساحت کشور ایتالیا

مساحت ایتالیا 301323 کیلومتر مربع می باشد که معادل تقریبی یک پنجم کشورمان ایران است و از این مساحت 294029 کیلومتر مربع خشکی و 7210 کیلومتر مربع آب می باشد.
مساحت کشور ایتالیا از 7600 کیلومتر ساحل برخوردار است.
بهترین و جدیدترین مطالب درباره ایتالیا را در کانال @italy سایت شهرسفر و دیگر شهرهای ایتالیا را در لینک های زیر: رم @rome ونیز @venezia میلان @milan می توانید دنبال کنید.
مطالب مرتبط با ایتالیا #مساحت #مساحت_کشور #مساحت_ایتالیا #ایتالیا #ایران #ساحل
2328