معماری در ایتالیا

اگر به ساختمان های کشور ایتالیا نگاه کنید.
می توانید معماری اصیلی را در آنها ببینید.
ایتالیا مهد سبک های غنی معماری از جمله معماری کلاسیک رومی، باروک و نئوکلاسیک و رنسانس است.
سبک معماری ایتالیایی از سبک های یونانی و اتروسک شروع می شود و بعدها پیشرفت کرده و تلفیقی از سبک کلاسیک رومی و یونانی می شود.
دوران رنسانس و باروک تاثیر بسیار زیادی بر معماری ایتالیا می گذارند.
معماری روم باستان و عناصری از معماری یونانی توانسته است شاهکارهای بی نظیری در معماری همچون کلوسئوم، حمام دیوکلتیان و قنات های رومی را پدید آورد.
بهترین و جدیدترین مطالب درباره ایتالیا را در کانال @italy سایت شهرسفر و دیگر شهرهای ایتالیا را در لینک های زیر: رم @rome ونیز @venezia میلان @milan می توانید دنبال کنید.
مطالب مرتبط با ایتالیا #معماری #ایتالیا #روم #یونان #رنسانس #کلوسئوم #معماری_ایتالیا
1747