آب و هوای ایتالیا در آذر

آب و هوای ایتالیا در آذر یا همان ماه دسامبر بدین صورت است که در اکثر روزها 3 ساعت آفتابی است.
آب و هوای ایتالیا در آذر تقریبا سرد میباشد.
بیشترین دما در آذر در ایتالیا °15 درجه سانتی گراد و کمترین دما °4 درجه سانتی گراد میباشد.
آب و هوای ایتالیا در آذر دارای بارندگی فوق العاده ای است، در آذر ماه ایتالیا 96 میلی متر بارندگی دارد که رقم فوق العاده خوبی است.
#ایتالیا #آب_هوا #آذر #دما #دسامبر #ویزای_ایتالیا #سفر #بارندگی
1943