ساعت کاری در مالزی

ساعت اداري دولتي در 10 ايالت از روز دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبح آغاز شده و 12:45 تا 14 زماني براي استراحت تا 15 : 16 ادامه مي يابد.

روز جمعه ساعت تعطيل در ظهر بين ساعت 12:15 تا 14:45 است كه در اين ساعت نماز جمعه نيز برگزار مي گردد.

ساعت اداري در روز شنبه در ساعت 12:45 به پايان مي رسد.

ايالت هايي مانند Terengganu، كداه و كلانتان ساعات هاي اداري متفاوتي دارند. در اين ايالات روز كاري كامل از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 4 بعداز ظهر (همراه با زماني براي صرف نهار طبق معمول) مي باشد. پنج شنبه يك روز كاري نيمه وقت است كه در ساعت 12:45 به پايان مي رسد و جمعه روز تعطيل پايان هفته مي باشد. ساعات كار بخش هاي خصوصي به طور كلي از 9 صبح تا 5 بعداز ظهر و در روز شنبه از ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر مي باشد.

ساعت كاري بانك ها:

بانكها در روزهاي كاري از ساعت 10 صبح شروع به كار مي كنند و تا 4:30 بعداز ظهر ادامه مي يابد و روزهاي كاري نيمه وقت از ساعت 9:30 آغاز و تا ساعت 11 ادامه دارد. اما روزهاي شنبه اول و سوم هر ماه يك روز تعطيل براي آنها محسوب مي شود.

ساعات كاري بانك هاي خصوصي و موسسات مالي ممكن است كمي با ساعت هاي ذكر شده اختلاف داشته باشد.

2704