دانشگاه سن‌مالايا (Universiti Of Science Malaysia)

اين دانشگاه بين‌المللي در سال1969 آغاز به كار نموده است و داراي سه شعبه مي‌باشد.

شعبه‌ي اصلي آن در "پنانگ" و دو شعبه‌ي ديگر در "ترانس كريان" و "كوبانگ" واقع شده است. اين دانشگاه از مقطع كارشناسي تا مقطع دكترا را در خود دارد و براي اولين بار سيستم سنتي دانشكده‌اي را حذب و به جاي آن "مدارس يا مكاتب" را جايگزين نموده است. مدارس آن عبارتند از:

"علوم پزشكي"، "علوم كامپيوتر"، "داروسازي"، "مهندسي شيمي"، "فناوري صنعتي"، "مهندسي عمران"، "هوا فضا"، "مهندسي برق و الكترونيك"، "مهندسي مواد و منابع"، "مهندسي مكانيك"، "هنر"، "علوم انساني"، "ارتباطات"، "مديريت"، "علوم پايه"، "زيست‌شناسي"… و مراكز تحقيقاتي و آكادميك……  تشكيل شده است. اين دانشگاه داراي شش خوابگاه در "پنانگ" و سه خوابگاه در شعب ديگر است. اين دانشگاه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران تحت عنوان گروه يك و خوب ارزشيابي گرديده است.

 

 

web site     : www.usm.my