مدارک ویزای توریستی مالزی

1- پاسپورت مسافر حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.
2- بلیط بازگشت به تاریخ قبل از 90 روز از لحظه ورود به مالزی را تهیه و در اختیار داشته باشید (90 روز اقامت در مالزی براساس ماههای میلادی محاسبه میگردد) – اقدام در ایران .
3- تکمیل فرم در هواپیما یا فرودگاه K.L قبل از مراجعه به گیت اداره مهاجرت .
4- ارائه پاسپورت بهمراه فرم تکیمل شده و همکاری با افسر اداره مهاجرت .
5- کنترل مهر ویزا در یکی از صفحات پاسپورت ازجهت صحیح بودن تاریخ – مدت اقامت .
6- در صورت تمایل به سفر به سنگاپور و یا اندونزی و یا جزیره بالی می توانید با مراجعه به آژانسهای مسافرتی ایرانی در مالزی اقدام نمائید.
1601