راهنمای نگارش پروپوزال

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای پایان نامه خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته و نتایجی كه انتظار دارید از تحقیق حاصل شود می پردازید. همچنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

 

شكل پروپوزال بنا بر هدفی كه از آن دارید و یا به مقتضای رشته تحصیلی و دانشگاه مورد نظر می تواند قدری متغیر باشد. اما شكل بندی بنیادین آن، همواره باید شامل عنوان بندی ها و بخش های زیر باشد:

بخشهای پروپوزال، فرمت پروپوزال، قسمتهای پروپوزال

1- موضوع تحقیق (Project Title)

ذیل این عنوان می بایست عنوان دقیق تحقیق خود را ذكر كنید.

2- توضیحات ابتدایی و مقدمه (Introduction)

معرفی موضوع و توضیحات مقدماتی (1 تا 2 صفحه)

3- شرح مساله (Problem Statement)

در این بخش صورت مساله مورد بررسی‌ در تز‌ به صورت خلاصه (در چند خط) عنوان میشود. Problem Statement معمولا از موضوع پروپوزال گرفته میشود.

4- اهداف و فرضیه ها (Aims and Objectives)

در این بخش باید به ذكر نتایجی بپردازید كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت. توضیح دهید كه از انجام تحقیق چه هدفی دارید، به كدام سمت حركت می كنید و فكر می كنید به كجا خواهید رسید؟

5- مرور پژوهش های مرتبط (Review of Literature)

زیر این عنوان، باید توضیح مختصری درباره پژوهش هایی كه پیش از شما روی این موضوع و موضوعات نزدیك به آن انجام شده بدهید. در این بخش در واقع باید به ذكر پژوهش هایی بپردازید كه شما قصد دارید یافته های آن ها را تكمیل كنید، اشتباهات آن ها را رفع نمایید و یا نتایج آن ها را رد كنید.

6- روش ها و ابزار های تحقیق (Methodology)

در این قسمت توضیح دهید كه در انجام پروژه از چه روش های علمی سود خواهید برد و چه ابزارهایی را برای رسیدن به اهداف تحقیق به خدمت خواهید گرفت.

7- منابع (References)

فهرستی از منابعی كه فكر می كنید از آن ها استفاده خواهید كرد و به كار شما مرتبط هستند را الفبایی و منظم كنید و در این بخش بیاورید.


فرمت پروپوزال

  • حجم پروپوزال می بایست برای دوره های کارشناسی ارشد حداقل 5 صفحه و برای دکتری حداقل 8 صفحه باشد. در این میان حداقل یک صفحه به Literature Review و حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص دهید. فونت استاندارد برای پروپوزال Times and New Romans با سایز 12  است.
  • پروپوزال را تمیز و با بخش بندی مناسب تحویل دهید. سعی كنید مرز بین عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روی 1 روی كاغذ A4 تایپ كنید.