کار دانشجو‌در سوئد

آیا میدانید دولت سوئد به اشخاصی که در این کشور تحصیل می کنند اجازه کار به صورت نیمه وقت اعطا می‌کند و اگر بعد از تحصیل کار کنند و ۴ سال مشغول به کار باشند می‌توانند اقامت دائم بگیرند.

👫ضمنا همراه به طور همزمان می تواند با دانشجو وارد خاک سوئد گردد و به همسر دانشجو اجازه کار به صورت کامل داده می‌شود.

1310