ادامه مطالب

مطالب مرتبط اطلاعات عمومی ترکیه

مطالب ترکیه

تاریخ ترکیه قسمت 1

(گفتار نخست) اصل ترکان و نخستین استقرار هایشان در آسیای صغیر: ترکان که به مطالعه تاریخ آنها میپردازیم جزء نژاد بزرگی هستند که اغلب روی هم رفته آنرا بنام ترک و تاتار می نامند.
این نژاد در زمان بسیار قدیمی دیده میشود که نواحی آسیای مرکزی و شمالی و شمال شرقی اروپا را بدست داشته اند و هنوز شاخه های مختلف این نژاد در آن نواحی سکنی دارند.
قلمرو تاریخی نژاد ترک از جنوب تاپامیر تا هندوستان و از مشرق تا بیابان بزرگ مغولان گوبی و تا ینی سئی بسط دارد و از مغرب و از ولگا میگذرد.
در مشرق ترکان با مغولان که از حیث نژاد و زبان خویشاوند ایشانند تماس دارند و در ضمن تاریخ قدیمشان اغلب با آنها آمیخته خواهند بود.
باز دورتر از آن در مشرق منچوها و تونگوز ها را چنان می پندارند که با ترک ها و مغول ها از حیث نژاد شناسی جزء یک خاندان باشند، هرچند که فی الحقیقه شباهت در میان زبان های این دسته های مختلف تا اندازه ای محدود است و این شباهت بیشتر در ماهیت آنها است.
از شمال در سیبری و در شمال شرقی روسیه ملل ترک به همسایگی ملل نژاد ایغور و فینسی و ساموید ها و وگول ها چرمیس ها و لاپن ها و فینیها میرسند.
مطالب جدید و روزانه درباره ترکیه را در کانال @Turkey سایت شهرسفر و سایر شهرهای ترکیه در لینک های زیر: استانبول @Istanbul آنتالیا @Antalya کوش آداسی @Kusadasi ازمیر @Izmir مارماریس @Marmaris دنبال کنید.
#تاریخ_ترکیه #تاریخ #ترکیه #کشورترکیه #ترکان #ترک
2303