نمایشگاه کتاب فرانکفورت آلمان

نمایشگاه کتاب فرانکفورت آلمان، این نمایشگاه از اول ماه اکتبر شروع و تا پایان ماه اکتبر هم ادامه دارد.
این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه کتاب در کل اروپا است.
نام این نمایشگاه به آلمانی، فرانکفورت ام ماین است.
مطالب مرتبط با آلمان #آلمان #نمایشگاه #جشنواره #کتاب #اروپا #اکتبر #نمایشگاه_کتاب #نمایشگاه_کتاب_آلمان
2353