دانشگاه ساراواك (Universiti Of Malaysia Sarawak)

دانشگاه ساراواك مالزي كه هشتمين دانشگاه دولتي اين كشور به شمار مي‌رود، در 24 دسامبر سال 1992 به طور رسمي آغاز به كار كرد. اين دانشگاه اولين دانشگاه ايالت ساراواك بوده و داراي محيطي منحصر به فرد براي آموزش، يادگيري و پژوهش است. دانشگاه ساراواك در سال 1993 با دو دانشكده علوم اجتماعي و علوم و فناوري منابع و پذيرش 118 دانشجو، فعاليت آكادميك خود را شروع كرد. در سال 1994 دانشگاه به مكاني به نام Kota Samarahan  نقل مكان كرد كه در سال 93 ماهاتيرمحمد نخست وزير مالزي آنرا افتتاح كرده بود.

اين دانشگاه در سا‌لهاي بعد به سرعت گسترش يافت و تعداد دانشكده‌هاي آن به هشت رسيد. به علاوه سه مؤسسه و هفت مركز هم به آن اضافه شدند. اكنون دانشگاه ساراواك تمركز اصلي خود را روي گسترش   ICTقرار داده و آن را در تمامي بخش‌هاي آموزشي، يادگيري و مديريتي نيز بسط داده است.

 

 

Web Site     : www.unimas.my