دلايل انتخاب مالزي برای اقامت بلند مدت

در زير به برخي از دلايل انتخاب مالزي به عنوان مكاني ايده آل براي زندگي اشاره شده است كه مي تواند براي تصميم گيري شما مفيد واقع شود.

  1. استانداردهاي بالا و هزينه هاي پايين زندگي
  2. آب و هواي گرم و مطبوع استوايي
  3. طبيعت زيبا و بكر مالزي، سواحل شني ، سرزمينهاي كوهستاني ، غارها ، آبشارها ، جنگلها و ...
  4. كيفيت  زندگي و تنوع در انتخاب محل اقامت
  5. تنوع فرهنگي و نژاد
  6.  اقتصاد پايدار
  7. استفاده انگليسي در سطح وسيعي چه در بخش صنعتي و چه در بخش پزشكي 
  8. مديريت صحيح خدمات عمومي و بهداشتي
  9. زير ساخت هاي مدرن
  10. تركيبات غذايي بين المللي در كل كشور و همچنين غذاهاي بومي مالايي ، هندي ، چيني تقريباً در بساط هر دوره گردي ، يا در منوي هر رستوران و يا هتلي يافت مي شود.

 

اگر در كشورخود با مشكلاتي نظير هزينه بالا ي زندگي، آب و هواي ناراحت كننده كه باعث مريضي و يا ايجاد آلرژي در شما مي شود، مواجه هستيد  و يا آرزوي  زندگي دريك  منطقه استوايي گرم، ما مالزي را براي زندگي به شما پيشنهاد مي كنيم .

مالزي داراي آب و هواي گرم و مطلوب در سراسر سال است و مي توان گفت مالزي خارج از (حلقه آتش) واقع شده است.  كه همين موضوع باعث مي شود كه از مواردي چون  زلزله و فوران هاي آتشفشان در امان باشد.

مالزي به طور كلي از دو منطقه تشكيل شده است.  مالزي غربي كه شامل همه ايالتهاي Peninsular مالزي است و در بخش مهمي از قاره آسيا واقع شده است و مالزي شرقي كه شامل ايالت هاي Sabah و Sarawak است و در جزيره Borneo واقع شده است. 

مالزي در مركز آسياي جنوب شرقي واقع شده است و با كشورهاي تايلند و سنگاپور همسايه است كه اين كشورها  به ترتيب در شمال و جنوب جزيره Peninsular قرار دارند.

 

زندگي آرام و راحت:

شركت در برنامه هاي اقامت طولاني براي افرادي مناسب است كه زندگي در محيط ييلاقي را دوست دارند و از زندگي در مناطق شلوغ خسته شده اند كه بر طبق تحقيقات اخيردر حدود 4/57 درصد از مردان و 7/49 در صد خانم ها به اين قصد به مالزي مي آيند.

بر طبق آمار ارائه شده از اين سازمان افراد بازنشسته اي كه جنوب شرق آسيا را انتخاب مي كنند در ابتدا به خاطر هزينه هاي پايين زندگي مالزي را انتخاب مي كنند و زندگي در محيطي خارجي البته با همان مردم محلي و آداب و رسوم كشور خود تجربه مي كنند و در كنار آن هم زبان تازه اي ياد مي گيرند و هم سرمايه گذاري مطمئن مي كنند.

در حدود 7/31 درصد افراد بيشتر جذب آداب و رسوم كشوري مالزي شدند و 8/19 درصد معتقد بودند اين كشور دقيقاً ‌مثل كشور خود آن ها است.

در طول اقامت1/25 درصد از افراد تنها استراحت كردند درحاليكه 8/18 درصد تنها براي سرگرمي در اين برنامه شركت كردند. در حدد 2/16 آنها تنها به قصد يادگيري زبان از اين طرح استقبال كردند و 1/21 درصد معتقد بودند اين طرح گشت و گذار در زمان اقامت در يك كشور بود.

اين سازمان بيان كرد شركت كنندگان در اين طرح در هنگام تجربه برنامه هاي اقامت طولاني مدت، دركي جديد از ارزش ها و فرهنگ هاي كشور پيدا مي كنند و در زماني كه به طور دوره اي كوتاه مدت كشور خود را ترك مي كنند فرهنگ كهن آن را بار ديگر كشف مي كنند.

1874