قوانین حاکم بر خرید ملک (اتباع خارجی)

اصطلاح شناسي براي توصيف انواع املاك

براي درك بيشتر اطلاعات آمده در بخش املاك در ابتدا بايد برخي اصطلاحات رايج املاك در مالزي را بدانيد و آشنايي مختصري در اين زمينه كسب نماييد:

 

 1.  : Bungalowخانه يك طبقه يا ويلايي و به طوركلي با زمين ملكي
 2. Semi-D : كه در لغت به معناي نيم طبقه است و به خانه اي كه به خانه اي ديگر ديگر چسبيده باشد اشاره مي كند يعني دو خانه كه در يك ملك ساخته مي شوند.
 3. Terrace : به چند واحد خانه كه در هر دو طرف به هم چسبيده اند اشاره دارد كه هر يك از انتها و يا گوشه واحد چسبيده به ديگري است و اين خانه ها معمولاً همكف هستند.
 4.  Apartments / Condominiums:  آپارتمان ملكي چند طبقه و يا ساختمانهاي چند قطعه اي كه در يك زمين مشترك واقع شده است و خدمات و تسهيلات آن تقسيم مي شود.  
 5. : Gated & Guarded Community معمولاً به خانه هاي حفاظ دار با سيستم ايمني كه اطراف آن نرده كشي و حفاظ كشي است اشاره دارد كه خدمات و تسهيلات آن تقسيم مي شود.

 

قبل از اينكه خارجي ها بخواهند ملكي در مالزي خريداري كنند بايد قانون و مقررات زير را در نظر بگيرند.

خارجي ها به صورت زير تعريف مي شوند :

 1. شهروند خارجي
 2. شركتهاي وابسته و يا تابعه خارج از كشور
 3. شركت هاي وابسته و يا تابعه در مالزي اما بيشتر از 50% تعريف بالا به آنها تعلق دارد.

 

در قانون جديد FLC مصوبه 25 آپريل 2001،  خارجي ها مجاز به داشتن انواع املاك تجاري و مسكوني به قيمت بيشتر از 000/500 رينگت كه شامل فضاي اداري، مسكوني و صنعتي در پروژه هاي موجود و يا در دست احداث است، مي باشند.

 

كليات

يك خارجي :

 مي تواند تمام انواع واحدهاي مسكوني،  تجاري،  اداري را به پول خارجي بدون توجه به سهميه موجود براي سود خارجي با شرايط زير خريداري كند:

 • قيمت آنها بالاي 000/500 رينگت باشد.
 • تامين مالي مي بايست از خارج از كشور مالزي تامين شود.
 • اين پروژه ها بايد جديداً تكميل شده باشند يا حداقل 50% مراحل ساخت انجام شده باشد.
 • تمامي تائيديه حق مالكيت ها بايد از طريق مصوبه FIC حاصل شوند و اگر شما شرايط گفته شده را داشته باشيد اين تائيديه  به طور اتوماتيك اعطاء مي گردد.  

 

شما مي توانيد  موارد زير را خريداري كنيد :

خانه هاي كه بيش از 2 طبقه دارند.  مشروط بر اينكه :

 • كل واحدهاي فروخته شده به خارجي ها بيشتر از 10% كل تعداد واحدها براي يك نوع خاص در يك پروژه مسكوني است.
 • قيمت واحدها بيشتر از 000/500 رينگت باشد يا توسط مقامات ايالتي محلي تضمين شده باشد.

 

زمين، خانه ويلايي و خانه نيم طبقه مشروط بر اينكه :

 • كل واحدهاي فروخته شده به اتباع خارجي بيشتر از 10درصد  كل تعداد واحدها براي يك نوع خاص در يك پروژه مسكوني نباشد.
 • قيمت واحدها بيشتر از 000/500 رينگت باشد يا توسط مقامات ايالتي محلي تضمين شده باشد.
 • اگر زميني براي فرايندهاي سرمايه گذاري مجدداً بازسازي شود،  خريدار نياز دارد يك شركت وابسته مالايي با حداقل 49% سهم مالكيت مالايي شامل 30% سود بوميان مالايي تشكيل دهد.

 

مغازه :

 • فروشگاه كمتر از 3 طبقه داشته باشد.
 • مجتمع تجاري و يا فضاي اداري

حداقل 49% مشاركت سهام با يك شهروند مالايي شامل 30% بومي

 

شما نمي توانيد موارد زير را خريداري كنيد :

واحد اقامتي :

 • خانه هاي ويلايي دوطبقه و يك طبقه ساخته شده
 • خانه هاي مسكوني ارزان قيمت و كم قيمت
 • خانه هاي ساخته شده در زمين هاي متعلق به مالايي ها
 • خانه هاي مسكوني متعلق به بوميان Bumiputera

 

در موارد تجاري:

 • مغازه هاي ارزان قيمت
 • دكه ها
 • كارگاههاي خدماتي
 • ساختمانهاي تجاري كه در مناطق كم قيمت واقع شده اند.

 

جزئيات:

افراد خارجي چه عضو MM2H باشند و چه در اين برنامه عضو نباشند حداكثرمي توانند 2 واحد اقامتي از هر نوعي را خريداري نمايد به جزموارد زير:

 • واحدهاي اقامتي ارزان و يا نسبتاً ارزان كه توسط اعضاء ايالتي مشخص شده اند.
 • تمامي ساختمانها ساخته شده در زمين هاي اختصاص يافته به مالايي ها
 • واحد هاي اقامتي اختصاص يافته به  Bumiputra quota
 • زمين هاي كشاورزي توسعه يافته به عنوان homestead concept

در هر ايالت بسته به موقعيت،  تعداد واحد هاي تكي در هر پروژه توسعه يافته و نوع ملك شرايط خريد ملك توسط مسئول ايالت تعيين مي شود.  

 

به طور كلي حداقل هزينه خريد واحدهاي اقامتي در مالزي بر اساس زير است:

 • 000/ 350 رينگت به بالا در مناطق انتخاب شده در ساراواك
 • 000/ 500 رينگت به بالا در ايالت هاي جوهور،  پيننگ و ملاكا
 • 000/ 150 رينگت به بالا در ساير ايالت ها