ویزای سوشیال مالزی

ویزای اجتماعی یا سوشیال در زبان انگلیسی : social pass ویزای سوشیال مالزی در سفارت مالزی در تهران صادر میشود، کلیه دانشجویانی که قصد سفر به مالزی جهت ادامه تحصیل دارند، قبل از ورود به مالزی باید به سفارت مالزی در تهران مراجعه کنند و برای ویزای Social اقدام نمایند.
همان طور که در قسمت دریافت ویزا تحصیلی در مالزی توضیح داده شده است ، یکی از مراحل اخذ ویزای تحصیلی در مالزی ، دریافت ویزای سوشیال مالزی قبل از ورود به مالزی می باشد.
نکات لازم برای درخواست ویزای سوشیال Social pass در سفارت مالزی در تهران : 1-بعد از تحویل مدارک به سفارت مالزی در تهران، تقریبا 7 روز الی 10 روزبعد ویزا را به شما تحویل میدهند، تاریخ بلیط بعد از این باشد.
2-ویزای سوشیال یک مهر در پاسپورت شما می باشد حتما قبل از تحویل ویزا این مهر و تاریخ اعتبار آن را چک کنید.
یک الی سه ماه باشد 3-بعد از دریافت ویزا حتما اصل نامه پذیرش و اصل Approval Letter را تحویل بگیرید.
بدون این نامه ها نمیتوانید به مالزی سفر کنید 4-قبل از مراجعه به سفارت مالزی حتما با سفارت تماس بگیرید.
ممکن است در شرایط تعییری ایجاد شود کسانی هم که فرزندانی در مالزی دارند و میخواهند مدت زمان بیشتر از ویزای توریستی در مالزی اقامت داشته باشند میتوانند برای این ویزا اقدام کنند و به جای اصل نامه پذیرش و اصل Approval Letter میتوانند نامه اشتغال به تحصیل فرزندان و قرارداد اجاره منزل مسکونی ایشان در مالزی را به سفارت تحویل دهند وویزای سوشیال یک ماهه بگیرند.
2352