بحث مهر دادگستري و وزارت امور خارجه

مطلبي كه خيلي در موردش سوال ميشه بحث مهرهاي دادگستري و وزارت خارجه هست. تا اونجايي كه به دستورالعمل هاي cic برمي گرده در مورد ترجمه ها در لينك زير مي گه:

http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=018&top=4

What language should my supporting documentation be in?


Unless instructed otherwise by a CIC employee, all supporting documentation must be:

in English or French; or
If it is not in English or French, it must be accompanied by:

the English or French translation; and
an affidavit from the person who completed the translation; and
a certified photocopy of the original document.


مشكلي كه هست اون affidavit هست كه باعث شده ايراني ها رو به اين سمت ببره كه چون تعريف دقيق و مشخصي نداره هر مهر و امضايي كه به دستمون مي رسه رو با هر مبلغي شده رو ترجمه هامون بزنيم.
از تجربه چندساله اي كه با كمك دوستان بدست اومده نشون ميده بعضي از دوستان مدارك رو هم مهر امور خارجه زدن و هم دادگستري، بعضي هاشون فقط دادگستري، بعضي هاشون فقط به مهر دارالترجمه رسمي اكتفا كردن و بعضي ها هم فقط سربرگ دادگستري رو استفاده كردن و جالب اينجاست كه هر سه دسته ويزاشونو گرفتن.
اما آخرش چيكار كنيم؟ چيزي كه با اطمينان ميشه گفت اينه كه مهر وزارت امور خارجه اصلاً مورد نياز نيست، بعضي از دوستان واسه اطمينان خاطر بيشتر مهر دادگستري رو زدن، انتخابش با شماست!

2099