ادامه مطالب

مطالب مرتبط متفرقه متفرقه

مطالب متفرقه

ساعت کاری اجباری در طی 1هفته

ساعت کاری اجباری در طی 1هفته در کشورهای مختلف:

💠فرانسه 35 ساعت

💠استرالیا، انگلیس،بلژیک،دانمارک 38 ساعت

💠ایرلند 39 ساعت

💠اسپانیا،هلند،کانادا،کره،ژاپن 40 ساعت

💠آلمان 40/5 ساعت

💠ایران 44 ساعت