شرایط دریافت ویزای کشور سیشل

اتباع ایرانی جهت ورود به سیشل به ویزا نیاز ندارند و می توانند به مدت 1 ماه بدون دریافت ویزا در این کشور زیبا اقامت داشته باشند.
سیشل در ایران سفارت ندارد و نزدیکترین سفارت سیشل به ابران در ابوطبی امارات قرار دارد.
سایر کشورهایی که سیشل در آنها سفارت دارد عبارتند از: بلژیک چین اتیوپی فرانسه هند آفریقای جنوبی سریلانکا بریتانیا #ویزای_سیشل #سیشل
1436