خدمات و کمک هزینه های دولتی کانادا

کمک هزینه دارو:

حتما در جریان هستید که درمان در کانادا رایگان است و دولت هزینه خدمات پزشکی و درمانی کانادا را برای تمام اقشار جامعه تقبل میکند.
اما در این میان هزینه دارو کاور نمیشود و بیمار باید این هزینه را از جیب خود پرداخت نماید و از آنجاییکه قیمت دارو در کانادا بالاست، ممکن است برای تازه واردین اندکی دشوار به نظر بیاید.

اینجاست که کمک هزینه دولتی به نام:
Trillium Drug Program (TDP)
به کمک شما میآید.

 با کمک این برنامه شما تنها با پرداخت بخش اندکی از هزینه دارو میتوانید از پس نسخه های گران قیمت پیچیده شده توسط پزشک بربیایید.
 به خصوص اگر بیماری خاصی دارید که نیاز به مصرف مدام دارو است، حتما برای این برنامه اقدام نمایید.

بهترین و راحت ترین راه برای اقدام، گرفتن برگه های اپلیکیشن از داروخانه هاست.
اگر داروخانه ای با دکتر داروساز ایرانی سراغ داشته باشید که بهتر. از ایشان بخواهید توضیحات این برنامه را به شما بدهد.

 جناب آقای دکتر حمید از داروسازان بسیار منصف و باحوصله منطقه ریچموندهیل تورنتو میتواند شما را در این راه کمک کند:
10288 Yonge, Unit 5
Richmond hill, ON

 و این هم وبسایت رسمی این برنامه:

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ENV=WWE&NO=014-3693-87E