دانشگاه فریه برلین در آلمان

دانشگاه فریه شهر برلین آلمان جزء یکی از چهار دانشگاه بزرگ و تحقیقاتی آلمان است.
این دانشگاه قصد دارد برای آینده، دانشجویان خود را از میان دانشجویان بین المللی انتخاب کند.
رتبه بندی کیو اس، هر ساله بهترین دانشگاه های جهان را در فهرست سالانه خود مشخص میکند که دانشگاه فریه برلین در رتبه 87 دنیا در این فهرست قرار دارد.
دانشگاه فریه برلین در رشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر یکی از بهترین ها در جهان شناخته میشود.
همچنین این دانشگاه برای جذب دانشجویان نخبه در کشور های روسیه، بلژیک، ایالات متحده، هندوستان، چین و مصر دفاتر رسمی دارد.
#دانشگاه #برلین #روسیه #دانشگاه_برلین
2012