اصطلاحات محلي املاك در مالزي

با نام گذاري طرحهاي توسعه يافته جديد، روزبه روز بر رقابت بين طراحان و سازندگان افزوده مي شود،  ولي مردم هنوز از اسمها و نامهاي متداول استفاده مي كنند.

 

 

Bangalow نامي است كه به املاك مستقل داده مي شود. برخلاف انگلستان كه بيشتر، اين نام را براي اشاره به خانه هاي يك طبقه مجزا بكار مي برند،  در مالزي اين نام براي اشاره به خانه هاي خيلي بزرگ بكار مي رود.

 

 

Semi-D نامي است كه به خانه هاي كه تنها از يك طرف توسط ساختماني ديگر محصور شده است مي دهند.

 

 

Terraced خانه هايي كه در دو طرف آن ساختمان قرار دارد و معمولاً در يك رديف كشيده مي شود. در انتهاي ملك فقط يك ديوار ارتباطي وجود دارد و از نظر قيمتي بسيار با ارزش بوده و داراي يك باغ بزرگ مي باشند. اگر چه بسیاری از ساختمانهای قديمي به اين شبك در حال ترميم و نو سازي است و در پايان به واحدهاي خيلي بزرگ تبديل مي شود.

 

 

 

Apartement وCondominiums  به طور كلي مجموعه هاي قابل معاوضه درمالزي مي باشند اگرچه دومي به ملكي اطلاق مي شود كه از امكانات كمتر نظير استخر،  زمين تنيس و غيره... بهره مند باشد.

 

Community Gated به طرح هاي توسعه اي اطلاق مي شود كه در ورودي بزرگبا گارد امنيتي وسيع دارد و يا محيطي كه پيرامون آن حصار يا ديوار كشيده شده است. اين نوع ساختمانها داراي امنيت بسيار بالا مي باشند اما ارزش واقعي آنها به خاطر داشتن امكانات آنهاست كه در قيمت آنها بسيار  تاثير گذار است.

 

2699