واژه نامه تحصیلات بین المللی


Admission
▫️پذیرش. دریافت جواب مثبت از دانشگاه‌ برای شروع تحصیل.

Application fee
▫️هزینه ای که برای اقدام و ارسال درخواست پذیرش باید به دانشگاه پرداخت شود.

Apply
▫️ارسال درخواست برای گرفتن پذیرش. این مرحله شامل پرکردن فرم‌های مورد نیاز و ارسال مدارک به دانشگاه‌ است.

Credentials
▫️سوابق و مدارک، مانند توصیه نامه‌های استادان، ریزنمرات، نمرات تافل و ..

M.Phil
▫️این‌ دوره‌ اولین‌ مرحله‌ دوره‌ دكترا(Ph.D) در برخی دانشگاه ها مخصوصا انگلستان می باشد، اما به‌ صورت‌ مستقل‌ نیز بعد از دوره‌های Bachelor یا Master در بعضی‌ از دانشگاه‌ها و رشته‌ها ارایه‌ می‌شود.

Postdoc
▫️پست دکترا. دوره‌ای است پس از دوره دکترا که در طی آن دانش‌پژوه در دانشگاه یا موسسه پژوهشی به تحقیقات می‌پردازد. این دوره اغلب در ایران به غلط فوق دکترا خوانده می‌شود در صورتی که دانش‌پژوه پس از این دوره مدرک دانشگاهی دریافت نمی‌کند.

RA
▫️مخفف Research Assistantship. در این موقعیت شغلی، دانشجو در دانشگاه بر روی پروژه تحقیقاتی خاصی کار می‌کند و به ازای کار خود از استاد حقوق دریافت می‌کند.

TA
▫️مخفف Teaching Assistantship. در این موقعیت شغلی، دانشجو در تدریس درس خاصی به استاد کمک می‌کند و به ازای آن از دانشگاه حقوق دریافت می‌کند.

Transcripts
▫️ریزنمرات، کارنامه تحصیلی

Academic adviser
▫️استاد راهنما، کسی که وظیفه او راهنمایی در امور تحصیلی، دروس و واحدهاست

Academic year
▫️سال تحصیلی

1058