مهم ترین مقاصد ایرانیان بر اساس جمعیت مهاجران کدامند؟


🇺🇸آمریکا 370 هزار نفر
🇨🇦کانادا 140 هزار نفر
🇩🇪آلمان 140 هزار نفر
🇬🇧انگلستان 90 هزار نفر
🇸🇪سوئد 70 هزار نفر
🇦🇺استرالیا 70 هزار نفر
🇳🇱هلند 30 هزار نفر
🇫🇷فرانسه 20 هزار نفر
🇹🇷ترکیه 20 هزار نفر

987