دوره هایABBEY COLLEGE

این دوره برای افرادی که سنین آنها بین 14 تا 17 سال است ارایه شده است و بیشتر برای دانش آموزان INTERNATIONAL مناسب است زیرا تمام دروس علوم پایه را شامل می شود و کاملا فرد را برای ورود به مقاطع FOUNDATION و A LEVEL کاملا آماده میسازد .در این ترم دروسی مثل ریاضیات، زبان انگلیسی لازم و اجباری است ولی دروسی مثل بیولوژی، اقتصاد، شیمی و فیزیک اختیاری است. قابل ذکر است نوع دستور زبان انگلیسی که در این ترم کار میشود بسیار مناسب دانش آموزانی است زبان مادری آنها انگلیسی نیست. لذا توصیه می شود افرادی که 16 ساله هستند این دوره را حتماً طی کنند. تا با آمادگی کامل در کلاس های A LEVEL حضور پیدا کنند.

A LEVEL

این دوره مربوط به آن دسته از دانش آموزانی است که حداقل 16 ساله هستند و مدرک پیش دانشگاهی را هنوز اخذ نکرده اند و برای اینکه بتوانند آمادگی لازم برای ورود به دانشگاه را به دست آورند نیازمند این هستند که این دوره را حتماً طی کنند . در این دوره تمامی دروسی که دانش آموزان برای ورود به دانشگاه باید به صورت اکادمیک و تخصصی بدانند با انها کار می شود و همچنین مهارت های درس خواندن در هر کلاس به آنها اموزش داده می شود و برای انجام دادن تکالیف خود می توانند از کتابخانه کالج و اتاق های کامپیوتر و همچنین در صورت نیاز مطابق موضوع درس این امکان را دارند که از آزمایشگاه مجهز استفاده کنند. قابل ذکر است دروسی که هم اکنون برای دانش آموزان در این سطح موجود است شامل دروسی مثل روانشناسی حسابداری بیزینس بیولوژی شیمی و ریاضیات را شامل می شود و همچنین اگردانش آموزان متقاضی دروس دیگری بودند این امکان را دارند که برای درس مورد نظر درخواست بدهند اگر تعداد متقاضیان مکفی باشد درس حتماً ارایه میشود. ABBEY COLLEGE این اطمینان را میدهد که دانش آموزان تمامی مهارات و آمادگی لازم برای ورود به دانشگاه را کسب خواهند کرد و با آمادگی بیشتری سر کلاس حضور پیدا خواهند کرد.

FOUNDATION

این دوره مختص دانش آموزانی است که مدرک پیش دانشگاهی را در کشور خود اخذ کرده اند ولی مدرک آنها صلاحیت این که مستقیم وارد دانشگاه شوند را ندارد. لذا نیاز است که این دوره را طی کرده و بعد از آن با آمادگی کامل و اطلاعات جامع تر در دانشگاه حضور پیدا کنند.

1330