مساحت کشور کانادا

کشور کانادا از جنوب و شمال غرب با کشور آمریکا هم مرز و همسایه است.
با توجه به مساحت کشور کانادا این کشور بعد از روسیه بزرگترین کشور جهان است.
90% مردم کشور کانادا تا 200 کیلومتری مرز آمریکا زندگی می کنند.
مساحت کشور کانادا ۹،۹۸۴،۶۷۰ کیلومتر مربع است.
مطالب مرتبط کانادا #مساحت_کانادا #کشور_کانادا #کانادا #روسیه #مساحت
1788