گروه كالج – دانشگاه اينتي(INTI)

INTI اولين و بزرگترين كالج خصوصي مالزي و مورد تأييد وزارت علوم مالزي است. تقريباً اكثر رشته‌هاي تحصيلي در اين كالج خصوصي مالزي داير است و بواسطه اعتبار فراوان كالج، سهام آن در بازار بورس خريد و فروش مي‌گردد و داراي 8كمپ در مالزي است.

كمپ اصلي آن (NILAI)  واقع در 30 كيلومتري كوالا لامپور مي‌باشد و كمپهاي ديگر عبارتند از:

"BANJAYA” ، “SABAH” ، “PENANG” ، “SARAWAK” ، “GENTING ILAND" و…

توسعه اين كالج - دانشگاه به حدي است كه در كشورهاي ويتنام، اندونزي، هنگ‌كنگ، تايلند، چين و سنگاپور نيز شعب اقماري دارد.

كالج – دانشگاه “INTI” يكي از مؤسسات آموزش عالي معتبر مالزي است كه قادر به ترانسفر دانشجويان به كشورهاي جهان است.

اين كالج - دانشگاه با بسياري از دانشگاههاي معتبر امريكايي، استراليايي، انگليسي، نيوزلندي و كانادايي پيمان همكاري دارد كه براساس آن دانشجويان يك يا دو سال از تحصيل رشته مورد نظر خود را در مالزي و سال‌هاي بعد را در دانشگاههاي همكار خواهند گذراند.

دانشجويان مي‌توانند 10 رشته از رشته‌هاي داير در اين كالج-دانشگاه را در كمپ‌هاي كشور مالزي فارغ‌التحصيل شوند. اين كالج در بعضي از رشته‌ها همچون MBA كارشناسي ارشد ارائه مي‌دهد. پذيرش اين كالج در ماههاي مي، سپتامبر و ژانويه مي‌باشد و براي دوره‌هاي زبان نيز تا 4 بار در سال پذيرش دارد.

آكادمي خاورميانه‌اي مالزي ارتباط تنگاتنگي با اين كالج مطرح مالزيايي دارد.

Web Site     : www.inti.edu.my