تاریخچه کشور استرالیا در سال 1900

در سال ۱۹۰۰میلادی، ملکه ویکتوریا طی قانونی به استرالیا استقلال سیاسی اعطا کرد.
استقلال کشوراسترالیا بطور رسمی در روزاول ژانویه۱۹۰۱ اعلام شد و ازاین به بعداسترالیا به عنوان یک قلمرو همسودیاسرزمینی با حکومت مستقل اما در زمره کشورهای تحت حمایت بریتانیا درآمد.
استرالیایی‌ها از این روز به عنوان روز ملّی خود یاد می‌کنند.
از سال۱۹۰۱تا سال۱۹۲۷که کانبرا ساخته شد، فدراسیون استرالیا، ملبورن را پایتخت موقت کشوراعلام می‌کرد.
#تاریخچه #استرالیا #ویکتوریا #ملبورن #استرالیا_تاریخچه #استرالیا_ملبورن #ویزای_استرالیا
2437