ویزای گروهی توریستی چین

برای ورود به کشور چین داشتن ویزای چین الزامی است.
به همین خاطر باید با توجه به نوع ورودتان از میان انواع ویزای چین یکی را برگزینید.
در این مطلب سعیمان بر این است که تمامی نکات مربوط به ویزای چین را بصورت بسیار جامع ارائه بدهیم.
تا بتوانید به راحتی درباره سفر به چین تصمیم بگیرید.
این ویزا جهت استفاده گروههای بیش از 2 نفره صادر می گردد.
و دارای 2 برگ است که یکی هنگام ورود به چین و دیگری هنگام خروج توسط پلیس گذرنامه چین بررسی و اخذ می شود.
تاریخ اعتبار مدت اقامت مجاز در متن ویزا طبق درخواست دعوتنامه صادر شده می باشد.
و بعضی وقت ها آن افرادی که برای بیزینس به چین می روند اگر بیش از دو نفر باشند بهتر است از این ویزا استفاده نمایند البته اگر بخواهند ارزان تر سفر کنند.
#ویزای-توریستی_چین #ویزای_چین #چین #ویزای_گروهی_توریستی_چین
2207