جمعیت کشور فرانسه

جمعیت کشور فرانسه شاید برای گردشگران جالب باشد پس با کانال @France همراه باشید.
کشور فرانسه یک کشور توسعه یافته و پیشرفته در زمینه های مختلف می باشد.
کشوری که در یک قرن اَخیر رشدی مناسب داشته است هرچند اتفاقات مهمی در این کشور افتاده است.
کشور فرانسه از سال 1960 که جمعیتی 47 میلیونی داشت تا سال 2015 که جمعیت آن به 67 میلیون رسید، شاهد عوامل مختلفی در بحث جمعیت بوده است.
هرچند در قرن 18 که انقلاب کبیر فرانسه رخ داد و این کشور رو به رشد منفی می رفت تا به حال که رشد مثبت دارد، سختی زیادی کشیده است.
رشد این کشور هنوز مثبت است اما نگرانی هایی در رابطه با رشد جمعیت در این کشور هنوز وجود دارد.
امیدوارم که از این مطلب لذت برده باشید.
شهر های مرتبط با فرانسه 1.
پاریس: @Paris 2.
لیون: @Lyon 3.
نیس: @Nice 4.
بوردو: @Bordeaux 5.
مارسی: @Marseille 6.
موناکو: @Monaco مطالب مرتبط با فرانسه #فرانسه #جمعیت #کشور_فرانسه #جمعیت_فرانسه #جمعیت_کشور_فرانسه #انقلاب_کبیر_فرانسه
2601