جشن شاهان در فرانسه

جشن شاهان در فرانسه یکی از جشن های بعد از سال نو در فرانسه می باشد.
برای اطلاع از شرایط این جشن با کانال @France همراه باشید.
در این روز شیرینی فروشی های مختلف در فرانسه، شیرینی خاصی به نام گالت را می فروشند که درون آن یک باقلی قرار گرفته می باشد.
هنگامی که خانواده ای می رود و شیرینی گالت را سفارش می دهد، کوچکترین عضو خانواده با چشمانی بسته، شیرینی ها را بین خانواده توزیع می کند در همین راستا افراد مراقبند که باقلی را پیدا کرده و قورت ندهند.
کسی در خانواده که باقلی را پیدا نماید پادشاه این جشن شده و باید یک ملکه برای خود انتخاب کند.
اعضای خانواده و دوستان در این بین لیوان شراب را بلند کرده و بلند می گویند: به سلامتی پادشاه و ملکه.
امیدوارم که از تجربه این جشن لذت ببرید.
شهر های مرتبط با فرانسه 1.
پاریس: @Paris 2.
لیون: @Lyon 3.
نیس: @Nice 4.
بوردو: @Bordeaux 5.
مارسی: @Marseille 6.
موناکو: @Monaco مطالب مرتبط با فرانسه #فرانسه #جشن #جشن_شاهان #جشن_شاهان_فرانسه #جشنواره #شیرینی #پادشاه_ملکه #باقلی
2535