آمارهای شغلی نیوزلند در سال 2016

بیشترین افزایش نیروی کار در آکلند: معماری و طراحی: 113%

بیشترین افزایش نیروی کار در ولینگتون: عمران و ساخت و ساز: 130%

بیشترین افزایش نیروی کار در کرایستچرچ: تکنولوژی: 70%

مشاغل پرشتاب:

شغل های دولتی و دفاعی: متوسط رشد: 245%، متوسط درآمد: 89096 دلار در سال، رشد درامد: 11.6%

شغل های بانکی و فایننس: متوسط رشد: 130%، متوسط درآمد: 66265 دلار در سال، رشد درامد: 12.2%

شغل های معماری و طراحی: متوسط رشد: 116%، متوسط درآمد: 87414 دلار در سال، رشد درامد: 4.1%

شغل های طراحی داخلی: متوسط رشد: 101%، متوسط درآمد: 64027 دلار در سال، رشد درامد: 8.3%

شغل های مرتبط با املاک: متوسط رشد: 98%، متوسط درآمد: 101623 دلار در سال، رشد درامد: 20.4%

2747