قوانین کشور اسپانیا

قوانین کشور اسپانیا عبارتند از: 1-اسپانيایی، زبان رسمي كشور اسپانیا مي باشد.
همه اسپانيايي ها موظف به يادگيري آن هستند و حق استفاده از آن را دارند.
2-زبان هاي مختلف اسپانيا ميراث فرهنگي آن محسوب می شود و مورد احترام و حراست ويژه قرار خواهند گرفت.
3-پرچم اسپانيا از سه رنگ به رنگ هاي قرمز، زرد و قرمز تشكيل شده است به طوري كه رنگ زرد آن دوبرابر هركدام از نوارهاي قرمز باشد.
4-قانون اساسي، اجراي قوانين، مقررات، مجازات وحفظ امنيت غذايي و جلوگيري از استبداد مجريان دولتي را تضمين مي نمايد.
5-اتباع خارجي در اسپانيا از آزادي هايي است كه در اين قانون و قوانين ديگر آمده است برخوردار خواهند بود.
6-كليه اسپانيايي ها در برابر قوانین يكسان می باشند.
بدون آنكه محل تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقايد و ديگر مسائل شخصي و اجتماعي سبب امتياز گردد.
7-شهروندان حق مشاركت در سرنوشت عمومي خود را به صورت مستقيم يا از طريق نمايندگان منتخب در انتخابات سراسري را دارند.
8-كليه شهروندان حق دستيابي به قضات و دادگاه ها را براي اجراي حقوق و منافع مشروع خويش دارند.
به نحوي كه هيچكس احساس بي دفاعي نمی کند.
9-دولت وظيفه دارد از طريق برنامه ريزي هاي آموزشي، مشاركت دادن مردم و ايجاد مراكز مورد نياز، امكانات استفاده از آموزش را برای دانش آموزان رافراهم نمايد.
10-كليه اسپانيايي ها حق درخواست و ارائه شكايت هاي شخصی و جمعي خود را بر اساس قانون دارند.
11- قانون وظايف نظامي اسپانيايي ها را مشخص كرده و افرادي كه به دلايل اعتقادي يا ديگر دلايل از خدمت نظام معاف مي شوند باید به خدمت اجتماعي بپردازند.
12-وظايف شهروندان در مواقع اضطراري توسط قانون معين مي شود.
13-كليه شهروندان باید در پرداخت هزينه هاي عمومي، با توجه به اوضاع اقتصادي خود و از طريق مشاركت در سيستم مالياتي عادلانه همكاري ها عادلانه بوده و هيچگاه جنبه مصادره نخواهند داشت.
14- مرد و زن دراسپانیا با حقوق يكسان مي توانند ازدواج کنند.
15-كليه اسپانيايي ها حق كاركردن، آزادي انتخاب شغل و حرفه ، رشد و ترقي از طريق كار، كسب سود كافي براي رفع نيازهاي خود و خانواده خود را بدون هیچ اعتراضی دارند.
16-ايجاد شرايط لازم براي مشاركت جوانان در توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به عهده دولت است.
17-دولت دفاع از مصرف كنندگان را از طريق اقدامات امنيتي، بهداشتي و حفظ منافع اقتصادي آنها، به عهده دارد.
18-كناره گيري از سلطنت، عدم قبول آن و يا هر ترديد ديگري در مورد جانشين سلطنت به وجود آيد را قانون حل خواهد نمود.
19-كليه اشخاص حق زندگي، رشد و تكامل جسمي و روحي خود را دارند.
هيچكس را نمي توان تحت شكنجه و يا رفتار غيرانساني قرار داد.
مجازات مرگ به جز در قوانين جزايي نظامي زمان جنگ لغو مي شود.
20-استرداد مجرمين تنها براساس قراردادهاي دوجانبه امكان پذير است.
جرايم سياسي از اين ماده قانون مستثني مي گردد، تروريسم جرم سياسي محسوب نمي شود.
مطالب جدید درباره ی کشور اسپانیا را در کانال @Spain در سایت شهرسفر و سایر شهر های اسپانیا را در لینک های زیر: بارسلون @Barcelona مادرید @Madrid مالاگا @Malaga والنسیا @Valencia لاس پالماس @Las-Palmas لگانس @Leganes دنبال کنید.
مطالب مرتبط با اسپانیا: #قوانین_اسپانیا #اسپانیا #قوانین #سفر_به_اسپانیا
2958