فستیوال سن فرمین در اسپانیا

فستیوال سن فرمین دراسپانیا بسیاری از ما وقتی حرف از گاو بازی به میان می آید به یاد اسپانیا می افتیم.
این کشور یکی از معروف ترین فستیوال های دنیا به نام سن فرمین و یا همان گاو بازی را دارد پس با @Spain همراه شوید.
دراسپانیا مراسمی برگذار می شود که هر ساله هزاران نفر از سراسر دنیا در تاریخ ۶ تا ۱۴ ماه جولای به تماشای خود به شهر پامپلونا می کشاند.
تاریخ جشن سن فرمین به چیزی حدود ۴۰۰ سال پیش باز می گردد، جشنی که هر سال به مناسبت گرامی داشت یک مبلغ مذهبی برگزار می شود.
در روزهای برگزاری جشن هر روز هشت صبح دوازده گاو و گوساله در انبوه جمعیت رها می شود و مردم شروع به دویدن می کنند.
در این مراسم هیجان بیش از آن چیزی است که فکرش را می کنید.
مردم می دوند و گاوهای عصبانی به دنبالشان برخی زمین می خورند و برخی نیز زیر پاهای گاو از سر و صورتشان مراقبت می کنند.
با رسیدن گاو به استادیوم درها بسته می شوند تا گاو بازهای حرفه ای به زمین بیایند.
#اسپانیا #فستیوال_سن_فرمین #سن_فرمین_اسپانیا
2508