نکاتی درباره ویزا ترکمنستان

به نکاتی که در مورد ویزای ترکمنستان باید توجه شود اینست که ویزا های ترکمنستان با توجه به نوع دارای اعتبار 10 تا 1 ساله می باشند.
ویزا های توریستی مخصوص شهر عشق آباد می باشند و چنانچه قصد سفر به سایر شهرهای ترکمنستان را دارید در زمان در خواست ویزا در فرم مربوطه قید نمائید .
صدور ویزا های عادی 20 روز - نیمه فوری 15 روز و فوری 10 روز به طول می انجامد.
پس از ورود می بایستی در پاسگاه پلیس در ترکمنستان رجیستر شوید.
شما می توانید به طور زمینی از دو مرز باجگیران و اینچه برون وارد کشور ترکمنستان شوید.
2163