ادامه مطالب

مطالب مرتبط درباره ما درباره ما

مطالب درباره ما

درباره این سایت

باعرض سلام به تمامی دوستان 

وب سایت ایران  کوچ با تلاش جمعی از کسانی که تصمیم به مهاجرت گرفته اند ساخته شده است تا با جمع آوری اطلاعات و اخبار در این حوزه بتواند راه گشای خوبی برای تمامی ایرانیان باشد.

با توجه به این موضوع که تقریبا در ایران سایت های مهاجرتی غیررسمی بوده و فقط برای اهداف سازمان خود تهیه شده اند جامعیت اطلاعات وجود ندارد و همچنین خدمات آنها محدود و فقط در مراحلی از مهاجرت می باشد.

خدماتی که ما برای رسیدن با آن برنامه ریزی نموده ایم عبارت اند از:

1) خدمات قبل از شروع مهاجرت

آشنایی با کشورها و اطلاع رسانی تجارب افراد مقیم و کمک و مشاوره در خصوص انتخاب بهترین کشور و یا نوع مهاجرت

2) خدمات در زمان شروع مهاجرت

کمک به جمع آوری و آماده سازی مدارک، ارسال و مباحث مالی و مشاوره  در خصوص تمامی مراحل مهاجرت

آموزش زبانهای مورد نیاز و معرفی منابع 

معرفی وکلا و موسسه ات مورد تایید

3) خدمات در زمان مهاجرت

معرفی و اطلاع رسانی درخصوص هزینه ها و کمک به اسکان و پیدا نمودن شغل و اسقرار مهاجر

اطلاع رسانی و کمک جمعی به مهاجران جدید ورود توسط مهاجران قدیمی

4)خدمات بعد از مهاجرت

کمک به مهاجران برای رفع مشکلات و ایجاد انجمن های مهاجران  کشورهای مختلف

انجام امور مهاجران در ایران از قبل امور اداری و بانکی و اهدای هدیه و نمایندگی در صورت لزوم

از تمامی دوستان که می توانند در این راه ما را کمک نمایند درخواست داریم که با ایمیل زیر با ما تماس بگیرند

بهروزی باشید

info@irankooch.com

2700