KATA TJUTA, ULURU- KATA TJUTA NATIONAL PARK, NT

از شهر Uluruبگذرید. اکنون می خواهیم راجع به شهری که در همسایگی آن است صحبت کنیم. کاتا تجوتا منبع گنبدهای ماسه ای قرمز رنگ است که بیش از هر چیز دیگری به چشم می آید.  این شهر اگرچه داری یک صخره است، با این حال این 36 گنبد مکان مناسبی برای عکس گرفتن است. نکته جالب در اینجا این است که بالاترین نقطه کاتا تجوتا یعنی Mt Olga  با ارتفاع 546 متر (1791 پا) از سطح زمین،  تقریبا 200 متر (656 فوت) بالاتر ازUluru است که این باعث شده که شما برای دیدن رد سنتر Red Centre توقف کنید. 

1017