جزیره Mykonos

جزیرۀ میکنوس به عنوان بخشی از جزایر یک جزیرۀ یونانی است که بین تینوس، سایروس، پاروس و نکسوس قرار گرفته است.
این جزیره ناحیه ای به وسعت 85.
5 کیلومتر مربع را پوشش می دهد و سطح آن در بالاترین نقطه 341 متر بالاتر از سطح دریا قرار می گیرد.
اینجا 9.
320 نفر سکنه دارد (تا سال 2001) که اکثر آنها در بزرگترین شهر آن یعنی Mykonos زندگی می کنند که در ساحل غربی واقع شده است.
(به Mykonos اصطلاحا Chora هم می گویند که به معنی شهر است.
اینگونه نامگذاری در زبان یونانی زمانی اتفاق می افتد که نام یک جزیره با نام شهر اصلی اش یکسان باشد.
) Mykonos یکی از جزایر چند ملیتی اروپاست و مقامی سمبلیک در بین گردشگران اروپایی بدست آورده است.
2109