سهولت در انجام بیومتریک کانادا و سیستم جدید کبک

اداره مهاجرت شهروندی و پناهندگی کانادا برای سهولت در انجام بیومتریک در آسیا و امریکا و اقیانوسیه سیستم نوبت دهی قبلی راه اندازی کرد
این سیستم از اول نوامبر 2018 فعال خواهد بود
افراد برای انجام موارد زیر میتوانند با تعیین وقت قبلی به مراکز VAC مراجعه نمایند.

سیستم جدید استخر متقاضیان کبک به نام Arrima از امروز شروع به فعالیت کرد. متقاضیان عزیز میتوانند همانند روش اکسپرس انتری پروفایل خود را تشکیل دهند. دقت داشته باشید که ابتدا باید امتیاز خود را محاسبه کنید و‌ در صورتیکه امتیاز موردنظر را داشته باشید میتوانید از این روش اقدام نمایید. اطلاعات رشته های موردنظر و مواردی که امتیاز محسوب میشود قبلا اعلام شده است.