نکاتی در مورد ویزا های کشور سودان

ایرانیانی که قصد سفر به کشور سودان را دارند باید قبل از سفر اقدام به دریافت ویزا این کشور نمایند.
ویزا توریستی سودان از تاریخ صدور دارای اعتبار 2 ماهه می باشد و پس از ورود به سودان می توانید به مدت 30 روز در این کشور اقامت داشته باشید.
#ویزای_سودان #سودان
2297