ویزای انگلستان از طریق بستگان

اخذ ویزا از طریق بستگان بعضی از روش های دیگر مهاجرت به انگلستان هم هستند که شما لزوماً به قصد کار و تجارت در انگلستان برای ویزا اقدام نمی کنید.
این نوع ویزاها عبارت از موارد زیر هستند: • شریک زندگی (زوج) آمدن به انگلستان یا اجازه برای ماندن در انگلستان به عنوان زن یا شوهر (همسر)، نامزد، زوج ازدواج نکرده/هم جنس فردی که در انگلستان زندگی می کند یا مهاجر است و یا برای کار یا تحصیل به انگلستان آمده است.
البته موظف هستید تا اگر چنین رابطه ای به پایان رسید، آن را گزارش دهید.
• فرزند اگر شهروند بریتانیا باشید یا اجازۀ اقامت موقت یا دائم در این کشور را داشته باشید، می توانید فرزند خود، از جمله فرزندخواندۀ خود، را به انگلستان بیاورید.
• اقوام وابستۀ سالمند آمدن به انگلستان یا اجازه برای ماندن در انگلستان به عنوان پدر/مادر، پدربزرگ/مادربزرگ یا سایر وابستگان سالمند فردی که در انگلستان زندگی می کنند • ازدواج برای ازدواج در انگلستان چه برای دیدار کوتاه مدت، چه برای ماندن در انگلستان • دیدار پناهجویان با افراد خانواده آژانس مرزبانی بریتانیا برنامه¬ای هم برای دیدار پناهجویان با خانوادههای خود دارد.
2228