شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور ایرلند

یکی از روشهای جذاب و پر طرفدار اخذ اقامت اروپا اخذویزای تحصیلی از کشور  ایرلنداست . تحصیل در کشورایرلند  طرفداران مخصوص دارد ؛ اما به این نکته توجه کنید که مطابق قانون مهاجرت و اقامت  اساسا هیچ کشور اروپایی به متقاضیان تحصیل در کشورشان از همان ابتدا اقامت نمیدهند لذا این روش مناسب متقاضیانیکه مستقیما بدنبال اخذ اقامت دائم اروپاازروش تحصیل درایرلند  هستند نیست اما در عین حال اخذ اقامت دائم کشورهایی مانند فرانسه؛ آلمان, انگلستان, اتریش و کشورهای تاپ اروپایی از این روش بسیار متداول وساده تر بوده و بسیاری از دانشجویان ایرانی پس از فارغ التحصیلی در کشورایرلند  با توجه به اینکه بیش از چهار الی پنج سال در کشورایرلند  تحصیل و زندگی کرده اند با شرط کاریابی واشتغال درایرلند  میتوانند در خواست اقامت دائم کشورایرلند (اقامت اروپا)  را بنمایند؛زیرا مطابق قانون کشور محل تحصیل مثلا در فرانسه یکی از شرایط ارائه اقامت فرانسه زندگی کردن در فرانسه به مدت پنج سال میباشد.اخذ اقامت کشورایرلند مادامیکه دانشجو هستید امکان پذیر نیست اما پس از فارغ التحصیلی و اشتغال امکان تقاضای اقامت کشورایرلند  (اقامت اروپا) برای شما فراهم است. لذا متقاضیان اقامت تحصیلی  درایرلند  صرفا در چهار چوب ویزای نشنال یا ویزای تایپ D در قالب ویزای دانشجویی میتوانند در کشورایرلند زندگی کننداما حتی اخذ اقامت موقت یکساله به منظور تمدید اقامت سالیانه تا افق پنج ساله در کشورایرلند به منظوراخذ اقامت دائم اروپا که برای سایر روشها بجز روش تحصیل متداول است برای این روش امکان پذیر نیست اما پس از فارغ التحصیلی وتنها در صورت اشتغال درایرلند  شرایط بسیار مطلوب و منحصر بفردی برای متقاضیان فراهم میشود تا نسبت به درخواست اخذ اقامت در کشورایرلند (اقامت اروپا) اقدام کنند.

شرایط و راه های اخذ تابعیت و اقامت در ایرلند

اکتساب تابعیت و اقامت در ایرلند به یکی از طرق زیر امکان پذیر می باشد:

اخذ تابعیت از طریق تولد فرزند در ایرلند

هر شخصی که قبل از 31 دسامبر 2004 در ایرلند متولد شود به صورت اتوماتیک تبعه ایلند محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه یکی از والدین وی در خاک ایرلند متولد شده و از مأموران دیپلماتیک نباشد (در زمان تولد طفل)

اعمال این قانون (اعمال سیستم خاک) در ایرلند فقط در مورد اشخاص ی صورت خواهد گفت که تا قبل از قانون مصوب سال 2004 در خاک ایلند متولد شده باشند و چنانچه شخصی بعد از اول ژانویه 2005 در خاک ایرلند متولد شود به صورت اتوماتیک بعنوان تبعه ایرلند محسوب نخواهد شد مگر اینکه دارای شرایط ذیل باشد:

 • تبعه ایرلند باشد
 • تبعه بریتانیا باشد؛
 • شخصی که مقیم ایرلند بوده و شرایط تحصیل ایرلند را دارد باشد؛
 • شخصی که بصورت قانونی به مدت 3 تا 4 سال در ایرلند زندگی کرده باشد (زمان تحصیل و پناهندگی شامل این مدت زمان محسوب نمی شود).

  از طریق نسب (اصل خون)

طفلی که از والدین ایرلندی به دنیا می آید بدون توجه به محل تولد وی، ایرلندی محسوب می گردد، فرزندانی که در خارج از ایرلند از والدینی خارج از ایرلند بدنیا آمده اند متولد گردند در صورتی تابعیت و اقامت در ایرلند را دارا خواهد شد که در دفتر ثبت تولد وزارت خارجه، یا سفارت ایرلند در آن کشور (کشور محل تولد طفل) و یا اینکه حوزه امور خارجه در دوبلین ثبت شده باشد.

تابعیتی که از طریق نسب تحصیل می شود ممکن است به صورت غیرقطعی باشد و زمانیکه والیدن طفل تقاضای تابعیت برای فرزندانشان را بکنند در آن صورت تابعیت فرزندان آن ها قطعی می گردد.

تابعیت از طریق فرزندخواندگی ایرلند

مقررات اعطای تابعیت از طرق فرزندخواندگی بستگی به پذیرفتن کامل بچه به فرزند خواندگی چه در ایرلند و چه در کشوری دیگر دارد. براساس قانون ایرلند، به شخصی که به فرزند خواندگی پذیرفته شده اعطاء می گردد. چنانچه طفلی که از طرف اتباع ایرلندی به فرزند خواندگی پذیرفته شده خارجی باشد در صورت تابعیت و اقامت در ایرلندی به وی داده خواهد شد که قانون تابعیت کشور متبوع آن طفل اجازه فرزند خواندگی پذیرفته شده خارجی باشد در صورت تابعیت و اقامت در ایرلند به وی داده خواهد شد که قانون تابعیت کشور

اخذ تابعیت از طریق ازدواج در ایرلند

از 17 جولای تا 30 ژوئن 1986 چنانچه زت خارجی با مرد ایرلندی ازدواج می نمود فوراً بعد از ازدواج می توانستند برای تابعیت و اقامت در ایرلند اقدام نماید. اما از اول جولای 1986 به بعد، زن خارجی که با مرد ایرلندی ازدواج می نماید در صورتی می تواند تابعیت و اقامت در ایرلند را کسب نماید که حداقل 3 سال از ازدواج آن ها گذشته باشد. این مقررات در مورد مردان خارجی که با زن ایرلندی ازدواج می نمایند نیز اعمال خواهد شد.

کسب تابعیت و اقامت در ایرلند از طریق تقاضا

اعطای تابعیت و اقامت در ایرلند از طریق تقاضا به اشخاص خارجی، در حیطه ی اختیارات وزیذ دادگستری است و تابعیت و اقامت در ایرلند به افرادی اعطا می شود که دارای رفتار مناسب (اخلاق شایسته)، مقیم یکی از ایالت های ایرلند و همچنین قصد ادامه اقامت در ایرلند را داشته باشند.

بطور کلی تابعیت و اقامت در ایرلند به افرادی که با تبعه ی ایرلند ازدواج کرده اند بعد از 3 سال اقامت در ایرلند و به افراد عادی بعد از 5 سال اقامت در ایرلند داده خواهد شد. برای افرادی که با تبعه ایرلندی ازدواج نکرده اند اقامت آن ها می بایستی از جمهوری ایرلند بوده باشد ولی کسامی که با ایرلندی تبار ازدواج کرده اند حتماً ضروری نیست که در جمهوری ایرلند اقامت داشته باشند و چنانچه در ایرلند شمالی نیز اقامت داشته باشند به عنوان مدت زمان اقامت آن ها محسوب خواهد شد.

مدت زمان پناهندگی بعنوان مدت اقامت محسوب نمی گردد. همچنین کسامی که غیرقانونی وارد ایرلند شده اند مدت اقاما غیرقانونی نیز محسوب نمی شود و کسانی که برای ادامه تحصیل در ایرلند اقامت می نمایند این مدت اقامت آن ها نیز محسوب نمی گردد.

ممکن است افراد زیر از مدت زمان اقامت در ایرلند توسط وزیر دادگستری مستثنی شوند:

 • زن یا شوهر و بچه های آن ها؛
 • پناهندگانی که به رسمیت شناخته شده اند؛
 • اطفال بدون تابعیت؛
 • کسانی که در خارج در خدمت دولت ایرلند بوده اند؛
 • افرادی که از طریق نسب تابعیت و اقامت در ایرلند به آن ها اعطا گردیده است.

لغو و ابطال تابعیت ایرلند

مواردی که ممکن است تابعیت توسط وزیر دادگستری ایرلند لغو گردند عبارتند از:

 • در صورتی که گواهی تابعیت براساس حیله و تقلب تحصیل شده باشد؛
 • در صورتی که شخص به مدت بیش از 7 سال در ایرلند اقامت نداشته باشد و سالیانه قصد باقی ماندن به تابعیت و اقامت در ایرلند را از خود نشان نداده باشد؛
 • در صورتی که تبعه ایرلندی تابعیت کشور دیگری بجز از طربق ازدواج تحصیل کرده باشد.

اعطای افتخار تابعیت و اقامت در ایرلند

فصل دوازدهم قانون تابعیت مصوب 1956 ایرلند به رئیس جمهور این کشور اجازه داده است تا براساس پیشنهاد دولت به اشخاصی که خدمات شایسته ای به کشور ایرلند بنمایند را اعطاء نماید. اعطای تابعیت به این گونه افراد شامل فرزندان و افراد تحت تکفل آن ها نیز می شود. کسانی که از این طریق تابعیت و اقامت در ایرلند را کسب می نمایند همانند شهروندان ایرلندی از کلیه حقوق و امتیازات آن کشور برخوردار خواهند شد.

از دست دادن تابعیت و اقامت در ایرلند

براساس قانون تابعیت و اقامت در ایرلند (مصوب 1956) ممکن است تابعیت و اقامت در ایرلند از طریق یکی از موارد زیر از تبعه ایرلندی سلب گردد:

 1. سلب تابعیت از طریق تقاضای شخص برای ترک تابعیت و اقامت در ایرلند؛
 2. لغو یا فسخ اجازه نامه تابعیت.

لازم به توضیح است که شهروندان سابق ایرلند که در ایرلند به دنیا آمده باشند می توانند با تقاضایی از دولت بدون سپری شدن تشریفات؛ مجدداٌ به تابعیت و اقامت در ایرلند درآیند اما شهروندان سابق ایرلند که در آن کشور متولد نشده باشند حتماً باید شرایط تحصیل تابعیت را داشته باشند.