موزه ملبورن در استرالیا

در واقع این موزه سازمانی است که سه موزه ملبورن، موزه مهاجرت و موزه آثار علمی را اداره می کند و در سال 1854 زیر نظر فردریک مک کوی تاسیس شده است.
ساختمان سلطنتی نمایشگاه که از بناهای دیدنی این شهر است زیر نظر این سازمان قرار دارد.
#موزه_استرالیا #موزه_استرالیا #ملبورن #موزه_ملبورن
2262