موزه علمی فرهنگی دراسترالیا

در سال 1992 به عنوان بخشی از موزه ویکتوریا ساخته شد.
دی این موزه مجموعه ای از آثار فرهنگی و دست آوردهای علمی ویکتوریا به نمایش گذاشته شده.
برج ساعت ایستگاه مرکزی راه آهن خیابان فلیندز که در سال 1883 ساخته شده و تنها افلاک نمای دیجیتالی در نیمکره جنوبی از دیدنی ها این موزه هستند.
#ویکتوریا #موزه_علمی_فرهنگی #فرهنگی #علمی #استرالیا #موزه_علمی_فرهنگی_استرالیا
2354