ادامه مطالب

مطالب مرتبط جاذبه های گردشگری استرالیا

مطالب استرالیا

WILPENA POUND, FLINDERS RANGES, SA

ویلپنا پاند Wilpena Pound که برجسته ترین مکان درفلیندرز رنجز Flinders Ranges می باشد یک منظره فرئرفته و وسیع است که شما حتما مبهوت آن خواهید شد. وسعت ان به 100 کیلومتر (62 مایل) می رسد و تنها راه ورود به آن دره ای است که طول آن 11 کیلومتر (هفت مایل) طول و 8عرض آن کیلومتر (پنج مایل) است. دیدن آن از آسمان و هنگام پرواز و دیدن منظره رنگارنگ آن بی نظیر است. 

1024