ویزای کنفرانس هند

مدارک مورد نیاز برای افرادی که تمایل به اخذ ویزای کنفرانس هند دارند به شرح زیر است:
1- اصل پاسپورت با اعتبار بیش از شش ماه
2- فرم های پر شده مخصوص ویزای کنفرانس
3-دعوت نامه از دانشگاه یا سازمان هندی
4- معرفی نامه از محل کار در ایران صدور این ویزا بطور معمول هفت روز طول می کشد.
#ویزای_هند #ویزای_کنفرانس_هند #هند
2346